ترمیم شیشه متال

ترمیم شیشه خودرو + برآورد هزینه شیشه آسیب دیده

ترمیم شیشه خودرو

ترمیم شیشه اتومبیل (خودرو) و یا تعویض آن یکی از مهمترین نکاتی است که صاحب و یا راننده خودرو باید سریعا به آن رسیدگی نماید. این موضوع را هیچگاه از یاد نبرید که شیشه اتومبیل صرفا برای زیبایی آن درست نشده است. شیشه خودرو بجز اینکه می‌تواند در ایمنی خودرو در زمان چپ شدن کمک کند، در برخورد اجسام خارجی …

آموزش ترمیم شیشه اتومبیل

آموزش ترمیم شیشه اتومبیل

ترک و سنگ خوردگی شیشه خودرو ممکن است بر اثر پرتاب شدن یک سنگ در جاده و یا برخورد یک شی دیگر ایجاد می شوند و در صورتی که به آنها اهمیت ندهید، باعث بیشتر و بزرگ شدن آنها بر روی شیشه خودرو می شوید. اگر ترک خوردگی شروع به افزایش کند و بسیار بزرگ و عمیق شود، ممکن است مجبور به تعویض شیشه خودرو شوید.